وی گفت: پس از زلزله و با پیگیری های وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ، اقداماتی از قبیل آوار برداری و شروع کار مجدد واحدهای تولیدی در سرپل ذهاب انجام شد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک بیان کرد: یکی از مهمترین موانع دریافت تسهیلات این واحدها برای بازسازی و فعالیت مجدد ، عدم امکان تامین وثایق مورد نیاز بانک های عامل بود.

وی گفت: این صندوق باتوجه به شرایط خاصی که برای این واحدها حادث شده بود، شرایط خاصی را مصوب نمود تا با صدور ضمانت نامه ،مشکل وثایق بانکی واحدهای خسارت دیده را حل نماید.

مقیسه گفت:از کل واحدهای صنعتی خسارت دیده ۳۲ واحد، مصوبه بانکی جهت دریافت تسهیلات را دریافت نمودند که از این تعداد ۲۴ واحد صنعتی درخواست صدور ضمانت نامه از این صندوق را داشته اند که پس از بررسی های کارشناسی به تصویب هیات مدیره صندوق رسید.

پست بانک تسهیلات را به این واحدها پرداخت خواهد کرد

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: از این تعداد برای ۱۴ واحد ضمانت نامه صادر شده که پست بانک به عنوان بانک عامل با پشتوانه این ضمانت نامه ها تسهیلات را به این واحدها پرداخت خواهد کرد همچنین صدور ضمانت نامه برای ۱۰ واحد صنعتی دیگر در دست اقدام می باشد.

بنا براین گزارش، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به واحدهای صنعتی خسارت دیده از زلزله، تا سقف ۳ میلیارد ریال ضمانت نامه صرفا با اخذ چک و سفته با تعهد ضامنین صادر خواهد کرد.

همچنین مقرر شد، صدور ضمانت نامه با مبالغ بیش از ۳ میلیارد ریال با پذیرش ارزش محل اجرای طرح (هرچند دچار آسیب شده باشند) با تعهد ضامنین انجام پذیرد.  بدهی واحدهای صنعتی آسیب دیده که سابقا نسبت به اخذ ضمانت نامه از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اقدام نموده و ضمانت نامه های ایشان خسارتی شده است نیز بین ۶ ماه تا یک سال استمهال خواهد شد.

ضمانت نامه های صادره از طرف این صندوق جایگزین وثیقه، نزد نظام بانکی می شود.